НИНКН  >  Новини  >  Приемно време на читалнята на НДА при НИНКН

Приемно време на читалнята на НДА при НИНКН

7.06.21 г., 0:00

Уведомяваме ви, че съглано заповед РД-170/01.06.2021г. на директора на НИНКН се определя следното приемно време на читалнята на НДА на НИНКН както следва:

Всяка сряда от 14.00 до 17.00 в помещението находящо се на партерния етаж на сградата на Министерството на културата с адрес:гр. София, бул. "Александър Стамболийски" №17 достъпно през деловодството на НИНКН.

Достъпът на гражданите до документите съхранявани в НДА се осъществява в съответствие с техническите възможности и обема на исканата информация за всяко постъпило конкретно искане с подадено заявление и само с предварително уточняване със служител на отдел РАФИС.

Предвид удължената епидемична обстановка и спазване на предвидените противоепидемични мерки в помещението не се допуска присъствието на повече от един гражданин, при спазване на физическа дистанция от 1,5м и задължително носене на защитна маска за лице.

 

Търсене