НИНКН  >  Конкурси

Конкурси

Конкурси

Одобрени кандидати за "Териториална програма за втората половина на 2022 г., на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/, която обхваща шест населени места на територията та Република България"

Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Регистри, архивен фонд и информационна система", дирекция "Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд"

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Старши експерт“, отдел „Регистри, архивен фонд и информационна система“, дирекция „Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд“, Национален институт за недвижимо културно нас

Резултати от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“, отдел „Регистри, архивен фонд и информационна система“, дирекция „Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд“

Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Финансово, административно и правно обслужване на дейността”

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор“ на дирекция „Финансово, административно и правно обслужване на дейността“

Информация на вниманието на допуснатите кандидати в конкурса за длъжността "Директор" на дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността"

Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Финансово, административно и правно обслужване на дейността” (03.07.2023 г.)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Директор" на дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността"

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Старши експерт" в отдел "Регистри, архивен фонд и информационна система", дирекция ИРНДАФ

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "Младши експерт" в отдел "Научноизследователска дейност и оценки", дирекция ИРНДАФ

ИНФОРМАЦИЯ на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Старши експерт", отдел "Регистри, архивен фонд и информационна система", дирекция ИРНДАФ

ИНФОРМАЦИЯ на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Младши експерт", отдел "Научноизследователска дейност и оценки", дирекция ИРНДАФ

Национален институт за недвижимо културно наследство обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“, отдел „Научноизследователска дейност и оценки“, дирекция “Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд”

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Главен експерт“ отдел “Експертна и методическа дейност“, дирекция “Териториалноустройствена защита и мониторинг”

НИНКН обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“, отдел „ЕМД“, дирекция “ТЗМ”

ИНФОРМАЦИЯ на вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността "Главен експерт", отдел "Експертна и методическа дейност", дирекция ТЗМ

Резултати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“, отдел „Експертна и методическа дейност“, дирекция „Териториалноустройствена защита и мониторинг“

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Главен експерт“

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Старши експерт“

Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“, отдел „Експертна и методическа дейност“, дирекция „Териториалноустройствена защита и мониторинг“, Национален институт за недвижимо културно наследство

ИНФОРМАЦИЯ на вниманието на допуснатите кандидати в конкурса за длъжността "Старши експерт", отдел "НДО", дирекция "ИРНДАФ"

НИНКН обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“, отдел „НДО“, дирекция “Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд”

Резултати от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“, отдел „Научноизследователска дейност и оценки“, дирекция „Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд“

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Старши експерт“ в административно звено: отдел “Научноизследователска дейност и оценки“, дирекция “Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд”

Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Старши експерт“, отдел „Научноизследователска дейност и оценки“, дирекция „Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд“, Национален институт за недвижимо културно

Резултати от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“, отдел „Научноизследователска дейност и оценки“, дирекция „ИРНДАФ“

Търсене