НИНКН  >  Новини  >  НИНКН въведе услуга SMS-известяване

НИНКН въведе услуга SMS-известяване

25.08.23 г., 8:11

Националният институт за недвижимо културно наследство въведе от началото на тази седмица автоматично известяване със SMS за статуса на преписките за съгласуване на инвестиционни проекти и намеси в защитени територии.

Новата услуга се отнася за процедурите по чл. 84 от Закона за културното наследство.

 Гражданите ще получават текстово съобщение в 4 случая:

 ü когато становището на НИНКН по преписката е изпратено за одобрение от Министерството на културата;

 ü когато е необходимо в 10-дневен срок да бъдат отстранени нередности във внесените документи;

 ü когато преписката е прекратена, тъй като в 10-дневния срок нередностите и непълнотите в документацията не са отстранени;

 ü  когато становището по преписката е готово за получаване в НИНКН.

 SMS-известяването ще е достъпно за всички, които са посочили актуален мобилен телефон при внасянето на преписките в деловодството на института. Не е необходимо потребителите да отговарят на текстовото съобщение.

Автоматичните съобщения ще улеснят гражданите и няма да се налага те сами да търсят информация за движението на преписките. Заедно с това ще имат възможност да реагират без забавяне, когато е необходимо да осигурят допълнителни документи.

 

Търсене